Jagiellonian University Repository

Afryka na łamach "Newsweeka", "Polityki" i "Wprost" w latach 2001-2010

pcg.skipToMenu

Afryka na łamach "Newsweeka", "Polityki" i "Wprost" w latach 2001-2010

Show full item record

dc.contributor.author Tlałka, Krzysztof [USOS35144] pl
dc.date.accessioned 2019-04-03T11:52:22Z
dc.date.available 2019-04-03T11:52:22Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.issn 0555-0025 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/72171
dc.language pol pl
dc.rights Dozwolony użytek utworów chronionych *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Afryka na łamach "Newsweeka", "Polityki" i "Wprost" w latach 2001-2010 pl
dc.title.alternative Africa in the chosen Polish weekly news magazines : "Newsweek", "Polityka" and "Wprost" : in the years 2001-2010 pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 94-118 pl
dc.identifier.weblink http://www.ejournals.eu/Zeszyty-Prasoznawcze/2014/1_(217)/art/3278/ pl
dc.abstract.pl Artykuł omawia, jak wybrane polskie tygodniki opinii - "Newsweek", "Polityka" i "Wprost" - w latach 2001-2010 przedstawiały problemy Afryki, szczególnie kwestie najważniejszych postaci życia publicznego na kontynencie oraz wizję obecnej sytuacji i perspektyw państw regionu. Badania, wykorzystujące analizę zawartości oraz analizę dyskursywną, wykazały stosunkowo niewielkie zainteresowanie problematyką afrykańską ze strony badanych tytułów. Podejmowano głównie tematy związane z polityką i bezpieczeństwem, w mniejszym stopniu zajmowano się gospodarką i kwestiami społeczno-religijnymi. Analizowane tygodniki często pisały o Afryce przez pryzmat dyktatorów - Muammara Kaddafiego i Roberta Mugabe. Najbardziej krytycznie i pesymistycznie o możliwościach rozwoju i postępu na kontynencie pisał "Wprost", natomiast "Newsweek" i "Polityka" wyrażały się na ten temat z umiarkowanym optymizmem. pl
dc.abstract.en The aim of this article is to analyze the manner in which the chosen Polish weekly news magazines - "Newsweek", "Polityka" and "Wprost" - presented Africa in the years 2001-2010, mainly the problems of its current situation and prospects for the future, as well as the issue of the most prominent leaders of the continent. Using two research methods - content analysis and discourse analysis - the author establishes that none of the magazines published articles about Africa in a systematic planned manner. The magazines focused mainly on political and security issues. Economy, societies and religions were also on the agenda but to a lesser extent. The problems of the continent were often presented through the activities taken by the dictators - Muammar Gaddafi and Robert Mugabe. As far as the perspectives of Africa for the future are concerned, the most critical and pessimistic was "Wprost", whereas "Newsweek" and "Polityka" took a more optimistic approach to the issue. pl
dc.subject.pl polskie tygodniki opinii pl
dc.subject.pl Afryka pl
dc.subject.pl analiza zawartości pl
dc.subject.pl analiza dyskursu pl
dc.subject.en Africa pl
dc.subject.en Polish weekly news magazines pl
dc.subject.en content analysis pl
dc.subject.en discourse analysis pl
dc.description.volume 57 pl
dc.description.number 1 (217) pl
dc.identifier.doi 10.4467/2299-6362PZ.14.006.2141 pl
dc.identifier.eissn 2299-6362 pl
dc.title.journal Zeszyty Prasoznawcze pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-04-03 pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2014 B]: 8


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Dozwolony użytek utworów chronionych Except where otherwise noted, this item's license is described as Dozwolony użytek utworów chronionych