Jagiellonian University Repository

Instytucja niesłusznego zbogacenia w polskim Kodeksie zobowiązań z 1933 roku na tle współczesnych kodyfikacji

pcg.skipToMenu

Instytucja niesłusznego zbogacenia w polskim Kodeksie zobowiązań z 1933 roku na tle współczesnych kodyfikacji

Show full item record

dc.contributor.author Halberda, Jan [SAP11019685] pl
dc.date.accessioned 2019-04-03T11:01:06Z
dc.date.available 2019-04-03T11:01:06Z
dc.date.created 2012 pl
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.issn 2084-4115 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/72160
dc.language pol pl
dc.rights Dozwolony użytek utworów chronionych *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Instytucja niesłusznego zbogacenia w polskim Kodeksie zobowiązań z 1933 roku na tle współczesnych kodyfikacji pl
dc.title.alternative The unjust enrichment in the Polish Code of Obligations of 1933 as compared with the regulation of this institution in other codes of the time pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 307-328 pl
dc.description.additional Bibliogr. w przypisach. pl
dc.identifier.weblink http://www.ejournals.eu/Krakowskie-Studia-z-Historii-Panstwa-i-Prawa/2012/Tom-5-Zeszyt-4-2012/art/1031/ pl
dc.abstract.pl Przedmiotem artykułu jest przedstawienie niesłusznego zbogacenia (bezpodstawnego wzbogacenia) w polskim Kodeksie zobowiązań z 1933 r. na tle regulacji obowiązujących w tym okresie (ABGB, Kodeksu Napoleona, BGB, Obligationenrecht) oraz – w ograniczonym zakresie – Kodeksu cywilnego z 1964 r. W pracy omówiono przyjęte w tych ustawach konstrukcje niesłusznego zbogacenia (1.), przesłanki roszczenia (2.), zakres obowiązku zwrotu wzbogacenia (3.), charakter roszczenia – czy jest ono samoistne, czy też subsydiarne (4.). W uwagach końcowych podjęto próbę sformułowania oceny instytucji w k.z. (5.). pl
dc.abstract.en The paper discusses the unjust enrichmennt as found in the Polish Code of Obligations of 1933. The discussion is conducted in a comparative way and makes allusions to other regulations of the time (those detectable in the ABGB, Code Civil, BGB, Obligationenrecht). It also makes reference to the solution accepted in the Polish Civil Code of 1964. What was discussed was the very construction of unjust enrichment as found in the aforementioned regulations (1), grounds for the claims (2), the scope within which the duty to return the enrichment applied (3), the nature of the claim – whether it was autonomous or subsidiary (4). In his final remarks, the author tried to assess the discussed institution as regulated in the Code of Obligations (5). pl
dc.subject.pl prawo międzywojenne pl
dc.subject.pl II Rzeczpospolita pl
dc.subject.pl Kodeks zobowiązań pl
dc.subject.pl niesłuszne zbogacenie pl
dc.subject.pl prawo cywilne pl
dc.subject.pl prawo zobowiązań pl
dc.subject.en interwar period law pl
dc.subject.en the Second Polish Republic pl
dc.subject.en a code of obligations pl
dc.subject.en unjust enrichment pl
dc.subject.en civil law pl
dc.subject.en law of obligations pl
dc.description.volume 5 (2012) pl
dc.description.number 4 pl
dc.description.publication 1,85 pl
dc.identifier.doi 10.4467/20844131KS.12.024.0925 pl
dc.identifier.eissn 2084-4131 pl
dc.title.journal Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-04-03 pl
dc.participation Halberda, Jan: 100%; pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Katedra Powszechnej Historii Państwa i Prawa pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2013 B]: 8


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Dozwolony użytek utworów chronionych Except where otherwise noted, this item's license is described as Dozwolony użytek utworów chronionych