Jagiellonian University Repository

Bibliografia historii wychowania, szkolnictwa i myśli pedagogicznej w Polsce za rok 2016 (z uzupełnieniami za lata poprzednie)

pcg.skipToMenu

Bibliografia historii wychowania, szkolnictwa i myśli pedagogicznej w Polsce za rok 2016 (z uzupełnieniami za lata poprzednie)

Show full item record

dc.contributor.author Gruca, Anna [SAP11014968] pl
dc.date.accessioned 2019-04-02T12:25:33Z
dc.date.available 2019-04-02T12:25:33Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 1233-2224 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/72085
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Bibliografia historii wychowania, szkolnictwa i myśli pedagogicznej w Polsce za rok 2016 (z uzupełnieniami za lata poprzednie) pl
dc.title.alternative Bibliography of the history of upbringing, education and pedagogical thinking in Poland in 2016 (with supplements for the former years) pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 183-242 pl
dc.identifier.weblink https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bhw/article/view/15416 pl
dc.description.number 37 pl
dc.description.publication 4,34 pl
dc.identifier.doi 10.14746/bhw.2017.37.13 pl
dc.title.journal Biuletyn Historii Wychowania pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-03-27 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa pl
dc.subtype Bibliography pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa