Jagiellonian University Repository

Bibliografia historii wychowania, szkolnictwa i myśli pedagogicznej w Polsce za rok 2016 (z uzupełnieniami za lata poprzednie)

pcg.skipToMenu

Bibliografia historii wychowania, szkolnictwa i myśli pedagogicznej w Polsce za rok 2016 (z uzupełnieniami za lata poprzednie)

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa