Jagiellonian University Repository

Kartografowie codzienności : o przestrzeni (w) reportażu

pcg.skipToMenu

Kartografowie codzienności : o przestrzeni (w) reportażu

Show full item record

dc.contributor.author Żyrek-Horodyska, Edyta [SAP14016758] pl
dc.date.accessioned 2019-04-02T10:07:57Z
dc.date.available 2019-04-02T10:07:57Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.isbn 978-83-948501-9-7 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/72064
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Kartografowie codzienności : o przestrzeni (w) reportażu pl
dc.title.alternative Cartographers of everyday life : the space in/of the reportage pl
dc.type Book pl
dc.pubinfo Kraków : Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.description.physical 301 pl
dc.identifier.weblink https://media.uj.edu.pl/documents/1384650/134373778/Zyrek-Horodyska+E.%2C+Kartografowie_codziennosci.pdf pl
dc.description.publication 20 pl
dc.identifier.eisbn 978-83-948501-8-0 pl
dc.date.accession 2019-03-21 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej pl
dc.subtype Monography pl
dc.rights.original OTHER; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.publisher.ministerial Uniwersytet Jagielloński w Krakowie pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska