Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Rutabaga (Brassica napus L. var. napobrassica) seeds, roots, and sprouts : a novel kind of food with antioxidant properties and proapoptotic potential in Hep G2 hepatoma cell line

Rutabaga (Brassica napus L. var. napobrassica) seeds, ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach