Jagiellonian University Repository

Wiesław Bieńkowski (1926-1999) jako bibliograf

pcg.skipToMenu

Wiesław Bieńkowski (1926-1999) jako bibliograf

Show full item record

dc.contributor.author Gruca, Anna [SAP11014968] pl
dc.date.accessioned 2019-04-01T08:22:33Z
dc.date.available 2019-04-01T08:22:33Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 1734-6576 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/71923
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode *
dc.title Wiesław Bieńkowski (1926-1999) jako bibliograf pl
dc.title.alternative Wiesław Bieńkowski (1926-1999) as a bibliographer pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 79-91 pl
dc.identifier.weblink https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/350151/edition/330874/content?ref=desc pl
dc.abstract.pl Wiesław Bieńkowski (1926-1999) z wykształcenia historyk i socjolog, był autorem wielu prac, głównie dotyczących dziejów Krakowa w XIX w. oraz z zakresu historii etnografii. Dużo miejsca w jego twórczości zajmowała biografistyka. Wpisał się też w dzieje bibliografii, przede wszystkim jako redaktor bieżącej Bibliografii historii polskiej (w latach 1968-1999). Był ponadto autorem bibliografii historycznych, opracowań dotyczących dziejów bibliografii, recenzji bibliografii polskich i zagranicznych. pl
dc.abstract.en Wiesław Bieńkowski (1926-1999), by education historian and sociologist, was the author of many works, mainly on the history of Kraków in the nineteenth century and the history of ethnography. His publications also concerned biographies. He also added to the history of the bibliography, first and foremost as the editor of the current Bibliografii historii polskiej - Bibliography of Polish history (1968-1999). He was also the author of historical bibliographies, studies on the history of bibliography, reviews of Polish and foreign bibliographies. pl
dc.subject.pl Bieńkowski Wiesław pl
dc.subject.pl Bibliografia historii polskiej pl
dc.subject.pl bibliografia historyczna pl
dc.subject.pl historia bibliografii pl
dc.subject.en Bieńkowski Wiesław pl
dc.subject.en Bibliography of Polish history pl
dc.subject.en historical bibliography pl
dc.subject.en history of bibliography pl
dc.description.number 1 (51) pl
dc.description.publication 0,86 pl
dc.identifier.eissn 2084-5464 pl
dc.title.journal Bibliotheca Nostra pl
dc.title.volume Z teorii, historii i metodyki bibliografii pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-03-27 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2018 B]: 9


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska