Jagiellonian University Repository

Polimorficzna przestrzeń tożsamości

Polimorficzna przestrzeń tożsamości

Show full item record

dc.contributor.author Korporowicz, Leszek [SAP11019862] pl
dc.date.accessioned 2014-08-27T14:15:50Z
dc.date.available 2014-08-27T14:15:50Z
dc.date.issued 2012 pl
dc.identifier.issn 1733-6716 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/718
dc.language pol pl
dc.title Polimorficzna przestrzeń tożsamości pl
dc.title.alternative Polymorphic identity space pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 75-95 pl
dc.abstract.pl Człowiek współczesny jak nigdy dotąd zmuszony jest stawiać sobie pytanie o własną tożsamość, która obrazuje stopień problematyzacji tego, co do tej pory uważał za oczywistość i czego doświadczał jako naturalnego niemal splotu okoliczności, konwencjonalnie powielanego świata wartości, ról i postaw w równie naturalnie doświadczanym środowisku. Miało ono rozpoznawalne granice, ustalało jego symboliczne i emocjonalne korelaty, określało swojskość i obcość, wyznaczało odległość od kulturowego centrum. Zakorzenienie tożsamości miało własny, zintegrowany charakter, który łączył przestrzeń fizyczną, symboliczną i duchową. Istotną dekompozycję tego modelu integracji przyniosła epoka cywilizacji przemysłowej, która w zaawansowanej postaci nie tylko uczyniła te trzy rodzaje przestrzeni coraz bardziej autonomizującymi się wymiarami realnego życia, ale też przemodelowała wzorce ich interakcji. Stało się to powodem stawiania zupełnie nowych pytań o równie nowe ich relacje, ale także o granice, o sposoby i cele ich przekraczania, przenikania, o nowe sposoby współistnienia. Ich rozwój spowodował nakładanie się na siebie względnie ustalonych zakresów każdej z rodzajów przestrzeni, dynamiczną ich inter -akcję, przepływy i synergie, tworzenie nowych sub -przestrzeni, które jak przestrzeń wirtualna zniosły krępujące w znacznym stopniu funkcje „miejsca”, jeszcze bardziej prowokując do pytania o nowy sens tożsamości kulturowej i osobowej wszystkich usiłujących w tych przestrzeniach świadomie i twórczo uczestniczyć. pl
dc.description.number 2 (20/2) pl
dc.identifier.eissn 2391-6737 pl
dc.title.journal Politeja pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Studiów Międzykulturowych pl
dc.subtype Article pl
.pointsMNiSW [2012 B]: 7


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)