Jagiellonian University Repository

Metaforyzacja antywartości w dawnej polszczyźnie : konwencjonalność ujęć na przykładzie metafory "antywartość to choroba"

pcg.skipToMenu

Metaforyzacja antywartości w dawnej polszczyźnie : konwencjonalność ujęć na przykładzie metafory "antywartość to choroba"

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa