Jagiellonian University Repository

"Zdania złożone z kilku podań" : poezja - futbol - performans

pcg.skipToMenu

"Zdania złożone z kilku podań" : poezja - futbol - performans

Show full item record

dc.contributor.author Wojda, Dorota [SAP11117367] pl
dc.date.accessioned 2015-05-15T11:01:53Z
dc.date.available 2015-05-15T11:01:53Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.issn 0867-0633 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/7160
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title "Zdania złożone z kilku podań" : poezja - futbol - performans pl
dc.title.alternative "Sentence made of a few passes" : poetry - football - performance pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 243-267 pl
dc.identifier.weblink http://m.rcin.org.pl/dlibra/docmetadata?id=59839&from=publication pl
dc.subject.pl poezja pl
dc.subject.pl futbol pl
dc.subject.pl teoria pl
dc.subject.pl kultura pl
dc.description.number 3 (147) pl
dc.title.journal Teksty Drugie pl
dc.title.volume Nośnik jest przekazem pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2016-11-24 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Teorii Literatury pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 12; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2014 C]: 10


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa