Jagiellonian University Repository

Proceedings of a Scientific Conference Archaeology of the Mountains : in memoriam Professor Andrzej Żaki

pcg.skipToMenu

Proceedings of a Scientific Conference Archaeology of the Mountains : in memoriam Professor Andrzej Żaki

Show full item record

dc.contributor.author Buławka, Sylwia pl
dc.contributor.author Kerneder-Gubała, Katarzyna pl
dc.contributor.author Cieśla, Magda [SAP14005588] pl
dc.contributor.author Gorazd-Dziuban, Paulina pl
dc.contributor.author Kocańda, Paweł pl
dc.date.accessioned 2019-03-27T09:32:16Z
dc.date.available 2019-03-27T09:32:16Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 0001-5229 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/71506
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/legalcode *
dc.title Proceedings of a Scientific Conference Archaeology of the Mountains : in memoriam Professor Andrzej Żaki pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 353-359 pl
dc.identifier.weblink http://journals.pan.pl/dlibra/publication/124928/edition/108975/content pl
dc.description.volume 52 pl
dc.description.publication 0,3 pl
dc.title.journal Acta Archaeologica Carpathica pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2019-05-22 pl
dc.affiliation Wydział Historyczny : Instytut Archeologii pl
dc.subtype OtherReport pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0