Jagiellonian University Repository

Innowacja w dziedzinie wartości w mikroprzedsiębiorstwie

Innowacja w dziedzinie wartości w mikroprzedsiębiorstwie

Show full item record

dc.contributor.author Tutko, Marta [SAP11019560] pl
dc.date.accessioned 2015-05-15T09:59:00Z
dc.date.available 2015-05-15T09:59:00Z
dc.date.issued 2011 pl
dc.identifier.issn 1428-1457 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/7141
dc.language pol pl
dc.title Innowacja w dziedzinie wartości w mikroprzedsiębiorstwie pl
dc.title.alternative Value innovation in the micro enterprise pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 498-511 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 510-511 pl
dc.identifier.weblink http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KGS/publikacje/Documents/ZN_32.pdf#page=498 pl
dc.abstract.pl Problem badawczy, podjęty w opracowaniu, dotyczy innowacji wartości będącej efektem współpracy mikroprzedsiębiorstwa z otoczeniem. W artykule opisane zostały teoretyczne aspekty innowacji wartości oraz możliwości współpracy mikroprzedsiębiorstwa z instytucją otoczenia biznesu oraz pracownikiem naukowym. Jako przykład takiej współpracy zaprezentowany został projekt „Wiedza i praktyka – klucz do sukcesu biznesie”. Przedstawiony został również przykład innowacji wartości będącej efektem współpracy mikroprzedsiębiorstwa z instytucją otoczenia biznesu oraz pracownikiem naukowym. pl
dc.abstract.en The research problem undertaken in the paper concerns the value innovation as the effect of cooperation between micro enterprises and environment. In the article, theoretical aspects of the value innovation as well as the possibilities of cooperation between micro enterprise, business support institution and researcher were described. As the example of cooperation the project “Knowledge and practice – the key to success in business” was presented. There was also presented the example of value innovation as the effect of cooperation between micro enterprise, business support institution, and researcher. pl
dc.description.number 32 pl
dc.title.journal Zeszyty Naukowe - Kolegium Gospodarki Światowej pl
dc.title.volume Współpraca w łańcuchach dostaw a konkurencyjność przedsiębiorstw i kooperujących sieci pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2015-05-16 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania pl
dc.subtype Article pl
.pointsMNiSW [2011 B]: 7


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)