Jagiellonian University Repository

Zarządzanie w sytuacji kryzysowej przedsiębiorstwa turystycznego jako organizacyjne uczenie się

pcg.skipToMenu

Zarządzanie w sytuacji kryzysowej przedsiębiorstwa turystycznego jako organizacyjne uczenie się

Show full item record

dc.contributor.author Batorski, Jarema [SAP11018775] pl
dc.date.accessioned 2015-05-15T08:45:45Z
dc.date.available 2015-05-15T08:45:45Z
dc.date.created 2011 pl
dc.date.issued 2011 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7695-115-7 pl
dc.identifier.issn 1899-3192 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/7132
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Zarządzanie w sytuacji kryzysowej przedsiębiorstwa turystycznego jako organizacyjne uczenie się pl
dc.title.alternative Management in crisis of a tourist enterprise as organizational learning pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 38-44 pl
dc.description.additional Numer ukazał się pod red. Jana Skalika, Adeli Barabasz pl
dc.identifier.weblink https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/36278/edition/32699 pl
dc.abstract.pl Zarządzanie w sytuacji kryzysowej przedsiębiorstwa charakteryzują istotne paradoksy. Istnieją pewne opozycje w zakresie organizacyjnego uczenia się. W artykule przedstawiono niektóre założenia metodologiczne, stanowiące podstawę badań nad zarządzaniem w sytuacji kryzysowej przedsiębiorstwa turystycznego. Podstawowym założeniem, na którym opierają się badania, jest twierdzenie, iż efektywność zarządzania w sytuacji kryzysowej zależy zarówno od sprawności procesów uczenia się, umożliwiających jej zlikwidowanie, jak i zdolności do wykorzystania sytuacji kryzysowej do uczenia się. pl
dc.abstract.en Crisis management within an enterprise contains important, paradoxical opposites. There are some conflicts in the area of organizational learning. The paper presents some methodological assumptions of research into crisis management in a tourist enterprise. The key presumption serving as a foundation for research refers to the thesis that the effectiveness of crisis management depends both on the effectiveness of the learning process leading to crisis suppression as well as on the ability to profit from a crisis in the learning process. pl
dc.subject.pl organizacyjne uczenie się pl
dc.subject.pl sytuacja kryzysowa pl
dc.subject.pl przedsiębiorstwo turystyczne pl
dc.subject.en organizational learning pl
dc.subject.en crisis situation pl
dc.subject.en tourist enterprise pl
dc.description.number 217 pl
dc.identifier.eissn 2392-0041 pl
dc.title.journal Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics pl
dc.title.volume Współczesne przeobrażenia procesów zarządczych przedsiębiorstwa pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-03-20 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Katedra Zarządzania w Turystyce pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
.pointsMNiSW [2011 B]: 7


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)