Jagiellonian University Repository

Leksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach XVIII-XXI wiek

pcg.skipToMenu

Leksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach XVIII-XXI wiek

Show full item record

dc.contributor.editor Szwat-Gyłybowa, Grażyna pl
dc.contributor.editor Gil, Dorota [SAP11015330] pl
dc.contributor.editor Miodyński, Lech pl
dc.date.accessioned 2019-03-25T11:15:36Z
dc.date.available 2019-03-25T11:15:36Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/71318
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode *
dc.title Leksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach XVIII-XXI wiek pl
dc.title.alternative Lexicon of migranting ideas in the Slavic Balkans (XVIII-XXI c.) pl
dc.type Book pl
dc.pubinfo Warszawa : Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk pl
dc.description.physical 228 pl
dc.identifier.weblink http://ireteslaw.ispan.waw.pl/handle/123456789/1066 pl
dc.abstract.pl Drugi tom obszernej monografii, opracowanej przez slawistów polskich (przy współpracy uczonych z kilku ośrodków zagranicznych) w ramach grantu NCN OPUS (2014/13/B/HS2/01057). Całości nadana została forma leksykonu, którego główny korpus składa się z haseł-artykułów na temat historii 27 wybranych idei najpierw antycypujących a następnie modelujących procesy modernizacyjne w regionie: agraryzm, anarchizm, ewolucja, humanizm, historia, kapitalizm, klerykalizacja, konfesje, konserwatyzm, kształcenie, kultura, liberalizm, naród, nowoczesność, ojczyzna, oświata, oświecenie, polityka, postęp, racjonalizm, reformacja, religia, rewolucja, sekularyzacja, socjalizm, tradycja, uniwersalizm. Ich zmieniająca się pod wpływem lokalnych warunków semantyka została przebadana odrębnie dla każdego z siedmiu współczesnych krajów południowej Słowiańszczyzny: Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Chorwacji, Czarnogóry, Macedonii, Serbii i Słowenii. W tomie drugim prezentujemy opracowanie meandrów rozwoju trzech korespondujących ze sobą idei - historii, ewolucji i rewolucji. Czytelnik znajdzie tu wiele syntetycznie wyrażonych oryginalnych i opartych na źródłach przemyśleń badaczy na temat zmagań kultur południowosłowiańskich z nowoczesnością. pl
dc.abstract.en The second volume of the extensive monograph by Polish Slavic studies scholars (with contributions from scholars from a number of foreign research centres), made possible by an NCN OPUS grant (2014/13/B/HS2/01057). In terms of form, the monograph is a lexicon, the main body of which consists of entries-articles on the history of 27 selected ideas that anticipated and shaped the processes of modernization in the region: agrarianism , anarchism, evolution, humanism, history, capitalism, clericalization , confessions, conservatism, education, culture, liberalism, nation, modernity, homeland, schooling, enlightenment, politics, progress, rationalism, reformation, religion, revolution, secularization , socialism, tradition, and universalism. Their semantics, changeable as it was in response to local conditions, was investigated separately for each of the seven current states of the southern Slavdom: Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Montenegro, Macedonia, Serbia, and Slovenia. Volume 2 presents three mutually corresponding ideas - history, evolution and revolution. The book contains many synthetically expressed original and source-based insights of the scholars on the southern Slavic cultures’ struggles with modernity. pl
dc.description.series Idee Wędrowne na Słowiańskich Bałkanach, ISSN 2545-1774; 2 pl
dc.description.volume 2 pl
dc.description.points 7 pl
dc.description.publication 14,25 pl
dc.identifier.eisbn 978-83-64031-86-1 pl
dc.title.volume Historia, ewolucja, rewolucja = History, evolution, revolution pl
dc.contributor.institution Instytut Slawistyki PAN pl
dc.date.accession 2019-03-12 pl
dc.subtype Monography pl
dc.contributor.serieseditor Szwat-Gyłybowa, Grażyna pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.publisher.ministerial Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska