Jagiellonian University Repository

Retoryczna przebiegłość Kaina : biblijny apokryf Erazma

pcg.skipToMenu

Retoryczna przebiegłość Kaina : biblijny apokryf Erazma

Show full item record

dc.contributor.author Ryczek, Wojciech [SAP13905138] pl
dc.date.accessioned 2019-03-25T09:38:56Z
dc.date.available 2019-03-25T09:38:56Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 0035-9602 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/71301
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/legalcode *
dc.title Retoryczna przebiegłość Kaina : biblijny apokryf Erazma pl
dc.title.alternative Cain’s rhetorical artfulness : Erasmus’ biblical spoof pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 531-544 pl
dc.identifier.weblink http://journals.pan.pl/dlibra/publication/124767/edition/108855/content pl
dc.subject.pl Erazm z Rotterdamu pl
dc.subject.pl retoryka pl
dc.subject.pl humanizm pl
dc.subject.pl Kain pl
dc.subject.pl wczesna nowożytność pl
dc.subject.pl literatura nowołacińska pl
dc.subject.pl apokryfy biblijne pl
dc.subject.en Desiderius Erasmus pl
dc.subject.en 16th century humanism pl
dc.subject.en rhetoric pl
dc.subject.en Cain pl
dc.subject.en early modern European history pl
dc.subject.en 16th-century Latin-language writers pl
dc.subject.en Biblical mythopoeia pl
dc.description.volume 59 pl
dc.description.number 5 (350) pl
dc.description.publication 1 pl
dc.identifier.doi 10.24425/rl.2018.124767 pl
dc.identifier.eissn 2300-1968 pl
dc.title.journal Ruch Literacki pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-03-20 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Komparatystyki Literackiej pl
dc.subtype ReviewArticle pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project DEC-2013/11/D/HS2/04529 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2018 C]: 10


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0