Jagiellonian University Repository

Adres dyrektora Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ z okazji jubileuszu XX-lecia jednostki

Adres dyrektora Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i ...

Show full item record

dc.contributor.author Hess, Agnieszka [SAP11117384] pl
dc.date.accessioned 2019-03-24T20:11:34Z
dc.date.available 2019-03-24T20:11:34Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 0555-0025 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/71252
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Adres dyrektora Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ z okazji jubileuszu XX-lecia jednostki pl
dc.title.alternative Address of the Director of the Institute of Journalism, Media and Social Communication pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 157-159 pl
dc.identifier.weblink http://www.ejournals.eu/Zeszyty-Prasoznawcze/2018/2-234/art/12868/ pl
dc.description.volume 61 pl
dc.description.number 2 (234) pl
dc.description.publication 0,17 pl
dc.identifier.doi 10.4467/22996362PZ.18.010.9105 pl
dc.identifier.eissn 2299-6362 pl
dc.title.journal Zeszyty Prasoznawcze pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-12-07 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej pl
dc.subtype OtherDocuments pl
dc.rights.original CC-BY-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa