Jagiellonian University Repository

Publication PBN data

pcg.skipToMenu

Czy polska politologia potrzebuje podejścia ilościowego?Publication affiliation to faculty

author/editor Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Not affiliated
Wordliczek Łukasz
Krauz-Mozer Barbara
Ścigaj Paweł

Number of staff employed in faculty in year of publication

author/editor Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Wordliczek Łukasz
Krauz-Mozer Barbara
Ścigaj Paweł

Author's area of expertise

author/editor Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Wordliczek Łukasz
Krauz-Mozer Barbara
Ścigaj Paweł