Jagiellonian University Repository

Metoda kerygmatyczna w badaniach nad sacrum w literaturze w kontekście innych sposobów identyfikacji literackiego sacrum

Metoda kerygmatyczna w badaniach nad sacrum w ...

Show full item record

dc.contributor.author Zarębianka, Zofia [SAP11012798] pl
dc.contributor.editor Borowski, Jarosław pl
dc.contributor.editor Fiała, Edward pl
dc.contributor.editor Piekarski, Ireneusz pl
dc.date.accessioned 2015-05-15T07:52:34Z
dc.date.available 2015-05-15T07:52:34Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7702-888-9 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/7119
dc.language pol pl
dc.title Metoda kerygmatyczna w badaniach nad sacrum w literaturze w kontekście innych sposobów identyfikacji literackiego sacrum pl
dc.title.alternative Kerygmatic method among other ways of identification of the sacred in literature pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Lublin : Wydawnictwo KUL pl
dc.description.physical 175-185 pl
dc.description.series Teoria i Praktyka Interpretacji pl
dc.description.publication 0,65 pl
dc.title.container Interpretacja kerygmatyczna : doświadczenia, re-wizje, perspektywy pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Historii Literatury Polskiej XX Wieku pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)