Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

Metoda kerygmatyczna w badaniach nad sacrum w ...Afiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Polonistyki nie afiliował
Borowski, Jarosław
Zarębianka Zofia
Fiała, Edward
Piekarski, Ireneusz

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Polonistyki
Borowski, Jarosław
Zarębianka Zofia
Fiała, Edward
Piekarski, Ireneusz

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Polonistyki
Borowski, Jarosław
Zarębianka Zofia
Fiała, Edward
Piekarski, Ireneusz