Jagiellonian University Repository

Kultura jawna (obiektywna) i ukryta (subiektywna) w nauczaniu języka polskiego jako obcego : zadanie jako narzędzie rozwijania międzykulturowej kompetencji komunikacyjnej

Kultura jawna (obiektywna) i ukryta (subiektywna) w ...

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa