Jagiellonian University Repository

Kompetencje kreatywne społeczności wirtualnych w crowdsourcingu

pcg.skipToMenu

Kompetencje kreatywne społeczności wirtualnych w crowdsourcingu

Show full item record

dc.contributor.author Lenart-Gansiniec, Regina [SAP14018831] pl
dc.date.accessioned 2019-03-22T20:47:32Z
dc.date.available 2019-03-22T20:47:32Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 1234-8872 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/71131
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Kompetencje kreatywne społeczności wirtualnych w crowdsourcingu pl
dc.title.alternative Creative competence of virtual communities in crowdsourcing pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 175-186 pl
dc.identifier.weblink http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/zeszyty_naukowe_studia_i_prace_kzif/Documents/13_Lenart.pdf pl
dc.abstract.pl Organizacje w poszukiwaniu źródeł przewagi konkurencyjnej coraz częściej sięgają po nowe źródła wiedzy i pokłady kreatywności, niejednokrotnie znajdujące się w społecznościach wirtualnych. Na znaczeniu zyskują platformy crowdsourcingowe, które ułatwiają kontakt i komunikację z tymi społecznościami. Mówi się, że crowdsourcing jest narzędziem poszukiwania kreatywnych rozwiązań. Celem artykułu jest przedstawienie istoty kompetencji kreatywnych społeczności wirtualnych biorących udział w crowdsourcingu. Rozważania są także skoncentrowane na przejawach kompetencji kreatywnych społeczności wirtualnych oraz ich znaczeniu dla powodzenia inicjatyw crowdsourcingowych. Mimo że crowdsourcing cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród badaczy, to kwestia kreatywności społeczności wirtualnej stanowi obszar wciąż słabo rozpoznany. pl
dc.abstract.en In search of a competitive advantage, organisations reach for new sources of knowledge and layers of creativity, frequently found in virtual communities. Crowdsourcing platforms, which facilitate contact and communication with these communities, are becoming increasingly important. It is said that crowdsourcing is a tool to search for creative solutions. The aim of the article is to present the idea of creative competences of virtual communities participating in crowdsourcing. The considerations also focus on the signs of creative competences of virtual communities and their significance for the success of crowdsourcing initiatives. Although crowdsourcing enjoys a growing interest of researchers, the problem of creativity of virtual communities has not been well examined yet. pl
dc.subject.pl crowdsourcing pl
dc.subject.pl społeczności wirtualne pl
dc.subject.pl kompetencje kreatywne pl
dc.subject.en crowdsourcing pl
dc.subject.en virtual communities pl
dc.subject.en creative competence pl
dc.description.number 161 pl
dc.description.publication 0,7 pl
dc.identifier.eissn 2657-5620 pl
dc.title.journal Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-03-12 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Spraw Publicznych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / O pl
.pointsMNiSW [2018 B]: 12


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)