Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

On division of quasianalytic function germsAfiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Matematyki i Informatyki nie afiliował
Nowak Krzysztof

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Matematyki i Informatyki
Nowak Krzysztof

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Matematyki i Informatyki
Nowak Krzysztof