Jagiellonian University Repository

"Najciekawsze projekty rodziły się tam, gdzie nie było sztucznych ramek”. O urynkowieniu edukacji, emancypacyjnej wartości sztuki, projektyzacji i zagrożeniach dla dziedzictwa kulturowego z prof. Zygmuntem Baumanem rozmawiają Małgorzata Ćwikła, Anna Góral i Michał Zawadzki

pcg.skipToMenu

"Najciekawsze projekty rodziły się tam, gdzie nie było sztucznych ramek”. O urynkowieniu edukacji, emancypacyjnej wartości sztuki, projektyzacji i zagrożeniach dla dziedzictwa kulturowego z prof. Zygmuntem Baumanem rozmawiają Małgorzata Ćwikła, Anna Góral i Michał Zawadzki

Show full item record

dc.contributor.author Bauman, Zygmunt pl
dc.contributor.author Ćwikła, Małgorzata [SAP14006306] pl
dc.contributor.author Góral, Anna [SAP14004263] pl
dc.contributor.author Zawadzki, Michał [SAP13037053] pl
dc.date.accessioned 2019-03-19T13:38:32Z
dc.date.available 2019-03-19T13:38:32Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 1896-8201 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/70842
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title "Najciekawsze projekty rodziły się tam, gdzie nie było sztucznych ramek”. O urynkowieniu edukacji, emancypacyjnej wartości sztuki, projektyzacji i zagrożeniach dla dziedzictwa kulturowego z prof. Zygmuntem Baumanem rozmawiają Małgorzata Ćwikła, Anna Góral i Michał Zawadzki pl
dc.title.alternative The most interesting projects were born where were no artificial frames. On the marketization of education, the emancipatory value of art, design and threats to cultural heritage Małgorzata Ćwikła, Anna Góral and Michał Zawadzki talk with prof. Zygmunt Bauman pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 307-319 pl
dc.identifier.weblink http://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-w-Kulturze/2018/19-3-2018/art/12786/ pl
dc.description.volume 19 pl
dc.description.number 3 pl
dc.description.publication 0,8 pl
dc.identifier.eissn 2084-3976 pl
dc.title.journal Zarządzanie w Kulturze pl
dc.title.volume Rzeczywistość projektowa pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-03-11 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Kultury pl
dc.subtype Interview pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 2 pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa