Jagiellonian University Repository

Centrum Edukacji Przyrodniczej : nowa jednostka w strukturze Uniwersytetu Jagiellońskiego, synteza tradycji i nowoczesności

pcg.skipToMenu

Centrum Edukacji Przyrodniczej : nowa jednostka w strukturze Uniwersytetu Jagiellońskiego, synteza tradycji i nowoczesności

Show full item record

dc.contributor.author Pyrcz, Tomasz [SAP11018069] pl
dc.contributor.author Garlacz, Rafał [SAP12018276] pl
dc.date.accessioned 2019-03-19T11:48:43Z
dc.date.available 2019-03-19T11:48:43Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.issn 0239-9989 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/70813
dc.language pol pl
dc.rights Dozwolony użytek utworów chronionych *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Centrum Edukacji Przyrodniczej : nowa jednostka w strukturze Uniwersytetu Jagiellońskiego, synteza tradycji i nowoczesności pl
dc.title.alternative The Nature Education Centre : a new unit within the structure of the Jagiellonian University: synthesis of tradition and modernity en
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 153-156 pl
dc.identifier.weblink http://www.ejournals.eu/Opuscula-Musealia/2013/Volume-21/art/210/ pl
dc.subject.pl edukacja pl
dc.subject.pl entomologia pl
dc.subject.pl szkoły pl
dc.subject.pl wystawa "Ewolucja życia i Ziemi" pl
dc.subject.pl Muzeum Geologiczne pl
dc.subject.pl Muzeum Zoologiczne pl
dc.subject.pl Uniwersytet Jagielloński pl
dc.subject.pl województwo małopolskie pl
dc.subject.pl zbiory naukowe pl
dc.subject.en education pl
dc.subject.en entomology pl
dc.subject.en school pl
dc.subject.en exhibition "Evolution of Life and Earth" pl
dc.subject.en Geological Museum pl
dc.subject.en Zoological Museum pl
dc.subject.en Jagiellonian University pl
dc.subject.en Malopolska region pl
dc.subject.en science collection pl
dc.description.volume 21 pl
dc.identifier.doi 10.4467/20843852.OM.13.011.2921 pl
dc.identifier.eissn 2084-3852 pl
dc.title.journal Opuscula Musealia pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-03-18 pl
dc.affiliation Pion Prorektora ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych : Centrum Edukacji Przyrodniczej Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.affiliation Wydział Biologii i Nauk o Ziemi : Instytut Zoologii pl
dc.subtype OtherDocuments pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Dozwolony użytek utworów chronionych Except where otherwise noted, this item's license is described as Dozwolony użytek utworów chronionych