Jagiellonian University Repository

Regional scale mapping of grassland mowing frequency with Sentinel-2 time series

pcg.skipToMenu

Regional scale mapping of grassland mowing frequency with Sentinel-2 time series

Show full item record

dc.contributor.author Kolecka, Natalia [SAP13009063] pl
dc.contributor.author Ginzler, Christian pl
dc.contributor.author Pazur, Robert pl
dc.contributor.author Price, Bronwyn pl
dc.contributor.author Verburg, Peter H. pl
dc.date.accessioned 2019-03-18T14:43:51Z
dc.date.available 2019-03-18T14:43:51Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/70731
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/pl/legalcode *
dc.title Regional scale mapping of grassland mowing frequency with Sentinel-2 time series pl
dc.type JournalArticle pl
dc.subject.en grassland pl
dc.subject.en mowing pl
dc.subject.en Sentinel-2 pl
dc.subject.en time series pl
dc.subject.en NDVI pl
dc.description.volume 10 pl
dc.description.number 8 pl
dc.identifier.doi 10.3390/rs10081221 pl
dc.identifier.eissn 2072-4292 pl
dc.title.journal Remote Sensing pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Geografii i Geologii : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej pl
dc.subtype Article pl
dc.identifier.articleid 1221 pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2018 A]: 35


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa