Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Wielopiśmienność Wielkiego Księstwa Litewskiego : nowe perspektywy badawcze

Wielopiśmienność Wielkiego Księstwa Litewskiego : ...

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Niedźwiedź, Jakub [SAP11017663] pl
dc.date.accessioned 2015-05-14T11:51:31Z
dc.date.available 2015-05-14T11:51:31Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.issn 1897-1962 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/7065
dc.language pol pl
dc.title Wielopiśmienność Wielkiego Księstwa Litewskiego : nowe perspektywy badawcze pl
dc.title.alternative Multi-literacy in the Grand Duchy of Lithuania : a new research approach pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 11-21 pl
dc.subject.pl kultura pogranicza pl
dc.subject.pl Wielkie Księstwo Litewskie pl
dc.subject.pl historia czytania i pisania pl
dc.subject.pl literatura wczesnonowożytna pl
dc.subject.pl literatura staropolska pl
dc.subject.pl literatura starobiałoruska pl
dc.subject.pl wczesnonowożytna literatura muzułmańska na Litwie pl
dc.subject.en culture of borderline pl
dc.subject.en the Grand Duchy of Lithuania pl
dc.subject.en history of reading and writing pl
dc.subject.en early modern literature pl
dc.subject.en old-Polish literature pl
dc.subject.en old-Byelorussian literature pl
dc.subject.en early modern Muslim literature in Lithuania pl
dc.description.number 2 (20) pl
dc.identifier.doi 10.4467/2084395XWI.14.019.2820 pl
dc.identifier.eissn 2084-395X pl
dc.title.journal Wielogłos pl
dc.title.volume Pogranicze : inna literatura, inna historia? pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Historii Literatury Staropolskiej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl
.pointsMNiSW [2014 B]: 7


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach