Jagiellonian University Repository

Humanistyczny wymiar praktyki zarządzania projektami : studium przypadku Światowych Dni Młodzieży (Kraków 2016)

pcg.skipToMenu

Humanistyczny wymiar praktyki zarządzania projektami : studium przypadku Światowych Dni Młodzieży (Kraków 2016)

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa