Jagiellonian University Repository

Dane w chmurze czy dane zlinkowane?

Dane w chmurze czy dane zlinkowane?

Show full item record

dc.contributor.author Nahotko, Marek [SAP11116142] pl
dc.contributor.editor Piestrzyński, Tomasz pl
dc.contributor.editor Jerzyk-Wojtecka, Justyna pl
dc.date.accessioned 2019-03-14T13:34:06Z
dc.date.available 2019-03-14T13:34:06Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.isbn 978-83-8142-336-6 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/70510
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Dane w chmurze czy dane zlinkowane? pl
dc.title.alternative Data in a cloud or linked data? pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego pl
dc.description.physical 99-110 pl
dc.description.additional Publ. rec. Bibliogr. s. 111-112 pl
dc.identifier.weblink http://hdl.handle.net/11089/26783 pl
dc.subject.pl chmura danych pl
dc.subject.pl semantyczny web pl
dc.subject.pl Linked Open Data pl
dc.subject.pl outsourcing biblioteczny pl
dc.subject.pl współdziałanie metadanych pl
dc.description.publication 0,8 pl
dc.identifier.doi 10.18778/8142-336-6.06 pl
dc.identifier.eisbn 978-83-8142-337-3 pl
dc.title.container Biblioteka w chmurze czy chmury nad biblioteką pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-03-14 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.sourceinfo liczba autorów 22; liczba stron 298; liczba arkuszy wydawniczych 18; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa