Jagiellonian University Repository

The fight against undeclared work : sanctions and incentives

pcg.skipToMenu

The fight against undeclared work : sanctions and incentives

Show full item record

dc.contributor.author Mitrus, Leszek [SAP11016105] pl
dc.date.accessioned 2015-05-14T09:37:01Z
dc.date.available 2015-05-14T09:37:01Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.issn 2031-9525 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/7032
dc.language eng pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title The fight against undeclared work : sanctions and incentives pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 174-186 pl
dc.abstract.pl Opracowanie dotyczy problematyki zwalczania zatrudnienia nierejestrowanego (nielegalnego). Przeanalizowane zostały sankcje oraz zachęty zmierzające do ograniczenia szarej strefy. Zaprezentowane zostały negatywne skutki zatrudnienia nierejestrowanego a także wyzwania w tym zakresie stojące przed Unią Europejską oraz państwami członkowskimi pl
dc.abstract.en The elaboration is dedicated to the problem of tackling undeclared work. Sanctions and incentives that can diminish the scope of the grey economy are introduced and analysed. The negative effects of undeclared work and challenges for both European Union and Member States are presented. pl
dc.subject.pl zatrudnienie nielegalne pl
dc.subject.pl zatrudnienie nierejestrowane pl
dc.subject.pl polityka zatrudnienia pl
dc.subject.pl rynek pracy pl
dc.subject.en undeclared work pl
dc.subject.en employment policy pl
dc.subject.en labour market pl
dc.subject.en social rights pl
dc.description.volume 5 pl
dc.description.number 2 pl
dc.description.publication 1 pl
dc.title.journal European Labour Law Journal pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Katedra Prawa Pracy i Polityki Społecznej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)