Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

Rozruszać marginesy!Afiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Polonistyki nie afiliował
Cieślak, Tomasz
Cieślak-Sokołowski Tomasz
Pietrych, Krystyna

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Polonistyki
Cieślak, Tomasz
Cieślak-Sokołowski Tomasz
Pietrych, Krystyna

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Polonistyki
Cieślak, Tomasz
Cieślak-Sokołowski Tomasz
Pietrych, Krystyna