Jagiellonian University Repository

Metafizyka codzienności wpisana w literaturę : o powieści Włodzimierza Pawluczuka "Judasz"

pcg.skipToMenu

Metafizyka codzienności wpisana w literaturę : o powieści Włodzimierza Pawluczuka "Judasz"

Show full item record

dc.contributor.author Jarzyńska, Karina [SAP13036966] pl
dc.contributor.editor Sieradzan, Jacek pl
dc.date.accessioned 2019-03-12T17:20:23Z
dc.date.available 2019-03-12T17:20:23Z
dc.date.issued 2007 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7431-137-3 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/70289
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Metafizyka codzienności wpisana w literaturę : o powieści Włodzimierza Pawluczuka "Judasz" pl
dc.title.alternative The metaphysics of everyday life : on the novel "Judasz" [Judas] by Włodzimierz Pawluczuk pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku pl
dc.description.physical 106-124 pl
dc.abstract.pl Refleksja teoretyczna Włodzimierza Pawluczuka, profesora i autora powieści "Judasz", stanowi w artykule punkt wyjścia dla rozważań nad relacją literatury i metafizycznego wymiaru codzienności. Pawluczuk w swej pracy naukowej porusza się po polach socjologii, filozofii i religioznawstwa, co pozwala na ciekawą perspektywę lektury zarówno jego debiutu literackiego, jak również innych współczesnych utworów. Tytułowa postać Judasza funkcjonuje w jego powieści jako przewodnik na drodze przemian religijnych, w efekcie których dochodzi do utożsamienia porządku światopoglądowego i praktyki dnia codziennego. pl
dc.abstract.en The theoretical reflection of Włodzimierz Pawluczuk, the professor and author of the novel "Judas", is the starting point in the article for considering the relation of literature and the metaphysical dimension of everyday life. In his academic work Pawluczuk moves through the fields of sociology, philosophy and religion studies, which allows for an interesting perspective on reading both his literary debut as well as other contemporary works. The title character of Judas functions in his novel as a guide on the path of religious change, which results in the identification of the worldview system and the practice of everyday life. pl
dc.subject.pl Włodzimierz Pawluczuk pl
dc.subject.pl metafizyka codzienności pl
dc.subject.pl Judasz pl
dc.subject.pl religia i literatura pl
dc.subject.en Włodzimierz Pawluczuk pl
dc.subject.en metaphysics of everyday life pl
dc.subject.en Judas pl
dc.subject.en religion and literature pl
dc.description.publication 1 pl
dc.title.container Postać Judasza w literaturze, teologii i sztuce pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 144 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa