Jagiellonian University Repository

Sambìrsʹka gìmnazìâ, šlâh u 225 rokìv

pcg.skipToMenu

Sambìrsʹka gìmnazìâ, šlâh u 225 rokìv

Show full item record

dc.contributor.author Krìlʹ, Mihajlo pl
dc.date.accessioned 2019-03-12T13:30:05Z
dc.date.available 2019-03-12T13:30:05Z
dc.date.created 2017 pl
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 0023-589X pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/70269
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title.alternative Sambìrsʹka gìmnazìâ, šlâh u 225 rokìv pl
dc.type JournalArticle pl
dc.place Drogobič : Kolo pl
dc.description.physical 155-161 pl
dc.identifier.weblink http://www.ejournals.eu/KHNT/2018/3-2018/ pl
dc.description.volume 63 pl
dc.description.number 3 pl
dc.description.publication 0,35 pl
dc.identifier.doi 10.4467/0023589XKHNT.18.034.9731 pl
dc.identifier.eissn 2657-4020 pl
dc.title.original Самбірська гімназія, шлях у 225 років pl
dc.title.journal Kwartalnik Historii Nauki i Techniki pl
dc.contributor.reviewer Pudłocki, Tomasz [SAP11019900] pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-03-12 pl
dc.affiliation Wydział Historyczny : Instytut Historii pl
dc.subtype Review pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa