Jagiellonian University Repository

Zasadnicze wątki konfucjańskiej refleksji nad prawem

pcg.skipToMenu

Zasadnicze wątki konfucjańskiej refleksji nad prawem

Show full item record

dc.contributor.author Stępień, Mateusz [SAP11018821] pl
dc.date.accessioned 2019-03-12T12:42:29Z
dc.date.available 2019-03-12T12:42:29Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 0867-5392 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/70248
dc.language pol pl
dc.rights Dozwolony użytek utworów chronionych *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Zasadnicze wątki konfucjańskiej refleksji nad prawem pl
dc.title.alternative The essential themes of Confucian reflections on law pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 225-249 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 247-249. Strona wydawcy: https://www.wuj.pl pl
dc.identifier.weblink http://www.ejournals.eu/pliki/art/9694/ pl
dc.abstract.pl Celem tekstu jest rekonstrukcja konfucjańskiej refleksji nad prawem. Co ciekawe, nawet taki ogólny zamiar nie został jak dotąd zrealizowany. W literaturze na ten temat dominuje stereotypowe, literalne, bardzo płaskie odczytania konfucjanizm. W efekcie powszechnie reprodukowana jest teza o anty-prawnym charakterze tej nauki. W niniejszym tekście rekonstrukcja konfucjańskich tez dotyczących prawa przeprowadzona została z uwzględnieniem najbardziej podstawowych założeń organizujących myśl konfucjańską. Dopiero w ten sposób można ustalić zasadnicze motywy konfucjańskiej refleksji o prawie: 1. umieszczenie rozważań nad prawem w ramach ontologii świata społecznego opartej na kategoriach "korzeni-podstaw" (ben) i "gałęzi-manifestacji" (mo) oraz 2. rozpatrywanie wpływu prawa na procesy samodojrzewania, które to stanowią dla konfucjanistów "korzeń-podstawę". pl
dc.abstract.en The aim of the paper is to reconstruct a Confucian reflections on law. Interestingly, even such general aim has not yet been realized. Stereotypical, literal and oversimplified readings of Confucianism seems to dominate even in the professional literature. As a result, the thesis of anti-legal characteristic of Confucian teachings is strongly upheld. In this paper, the reconstruction of Confucian approach to the law has been carried out with regard to the most basic assumptions organizing Confucian thought. Only in this way one can identify the essential themes of Confucian reflection on the law: (1) placing the law within the ontology of social world based on categories of "roots-basics" (ben) and "branches-manifestation" (mo) and, (2) considering the impact of the law on the self-cultivation processes which are, according to Confucians, the "roots-foundation". pl
dc.subject.pl konfucjanizm i prawo pl
dc.subject.pl samodojrzewanie pl
dc.subject.pl konfucjanizm pl
dc.subject.en Confucianism and law pl
dc.subject.en self-cultivation pl
dc.subject.en Confucianism pl
dc.description.volume 63 pl
dc.description.points 10 pl
dc.description.publication 1,1 pl
dc.identifier.doi 10.4467/20843887PI.16.008.7647 pl
dc.identifier.eissn 2084-3887 pl
dc.title.journal Principia pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-12-19 pl
dc.participation Stępień, Mateusz: 100%; pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Katedra Socjologii Prawa pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2016 C]: 10


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Dozwolony użytek utworów chronionych Except where otherwise noted, this item's license is described as Dozwolony użytek utworów chronionych