Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Chitosan as a subphase disturbant of membrane lipid monolayers : the effect of temperature at varying pH : I. DPPG

Chitosan as a subphase disturbant of membrane lipid ...

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Krajewska, Barbara [SAP11010862] pl
dc.contributor.author Wydro, Paweł [SAP11018949] pl
dc.contributor.author Kyzioł, Agnieszka [SAP11019297] pl
dc.date.accessioned 2015-05-14T08:11:08Z
dc.date.available 2015-05-14T08:11:08Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.issn 0927-7757 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/7020
dc.language eng pl
dc.title Chitosan as a subphase disturbant of membrane lipid monolayers : the effect of temperature at varying pH : I. DPPG pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 349-358 pl
dc.subject.en chitosan pl
dc.subject.en antibacterial activity pl
dc.subject.en DPPG pl
dc.subject.en Langmuir films pl
dc.subject.en compression isotherms pl
dc.subject.en structural and thermodynamic parameters pl
dc.description.volume 434 pl
dc.identifier.doi 10.1016/j.colsurfa.2013.03.015 pl
dc.identifier.eissn 1873-4359 pl
dc.title.journal Colloids and Surfaces. A, Physicochemical and Engineering Aspects pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Chemii : Zakład Chemii Nieorganicznej pl
dc.affiliation Wydział Chemii : Zakład Chemii Fizycznej i Elektrochemii pl
dc.affiliation Wydział Chemii : Zakład Chemii Ogólnej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl
.pointsMNiSW [2013 A]: 25


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach