Jagiellonian University Repository

Trzy podejścia do wyjaśniania natury procesu socjalizacji konsumenckiej

pcg.skipToMenu

Trzy podejścia do wyjaśniania natury procesu socjalizacji konsumenckiej

Show full item record

dc.contributor.author Kołodziejczyk, Anna [SAP11017765] pl
dc.date.accessioned 2015-05-14T07:25:38Z
dc.date.available 2015-05-14T07:25:38Z
dc.date.created 2012 pl
dc.date.issued 2012 pl
dc.identifier.issn 1896-1800 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/7016
dc.language pol pl
dc.title Trzy podejścia do wyjaśniania natury procesu socjalizacji konsumenckiej pl
dc.title.alternative Three approaches to explaining the nature of the process of consumer socialization pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 272-280 pl
dc.identifier.weblink http://www.spoleczna.psychologia.pl/pliki/2012_3/Kolodziejczyk_PS_3_2012.pdf pl
dc.abstract.pl Tematem artykułu jest proces socjalizacji konsumenckiej, związany ze zdobywaniem wiedzy i umiejętności pozwalających na funkcjonowanie w rzeczywistości ekonomicznej. W artykule zaprezentowano trzy główne podejścia i reprezentatywne dla nich teorie wyjaśniające proces socjalizacji konsumenckiej: poznawcze, społeczne i kulturowe. Analiza dotyczy specyfiki każdego ujęcia, rodzaju proponowanych wyjaśnień, wskazywanych uwarunkowań procesu socjalizacji oraz mocnych i słabych stron koncepcji teoretycznych proponowanych w każdym z nich. pl
dc.abstract.en The article explores the process of consumer socialization, associated with the acquisition of knowledge and skills to function in economic reality. The text presents three main approaches and representative theories explaining the process of consumer socialization: cognitive, social and cultural. The article examines characteristics of each approach, the type of proposed explanations, indicated conditions of socialization, and strengths and weaknesses of theoretical concepts proposed in each of them. pl
dc.subject.pl socjalizacja konsumencka pl
dc.subject.pl zachowania konsumenckie pl
dc.subject.pl poznanie społeczne pl
dc.subject.pl społeczne uczenie pl
dc.subject.en consumer socialization pl
dc.subject.en cognitive development pl
dc.subject.en social cognition pl
dc.subject.en social learning pl
dc.subject.en consamer behavior pl
dc.description.volume 7 pl
dc.description.number 3 (22) pl
dc.title.journal Psychologia Społeczna pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Psychologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
.pointsMNiSW [2012 B]: 7


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)