Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

DezyderatAfiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Prawa i Administracji nie afiliował
Kuca Grzegorz
Szymanek, Jarosław

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Prawa i Administracji
Kuca Grzegorz
Szymanek, Jarosław

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Prawa i Administracji
Kuca Grzegorz
Szymanek, Jarosław