Jagiellonian University Repository

Roles of Elongator dependent tRNA modification pathways in neurodegeneration and cancer

pcg.skipToMenu

Roles of Elongator dependent tRNA modification pathways in neurodegeneration and cancer

Show full item record

dc.contributor.author Hawer, Harmen pl
dc.contributor.author Hammermeister, Alexander pl
dc.contributor.author Ravichandran, Keerthiraju Ethiraju pl
dc.contributor.author Glatt, Sebastian [SAP14018491] pl
dc.contributor.author Schaffrath, Raffael pl
dc.contributor.author Klassen, Roland pl
dc.date.accessioned 2019-03-11T14:57:55Z
dc.date.available 2019-03-11T14:57:55Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/70157
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/pl/legalcode *
dc.title Roles of Elongator dependent tRNA modification pathways in neurodegeneration and cancer pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.volume 10 pl
dc.description.number 1 pl
dc.identifier.doi 10.3390/genes10010019 pl
dc.identifier.eissn 2073-4425 pl
dc.title.journal Genes pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Pion Prorektora ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych : Małopolskie Centrum Biotechnologii pl
dc.subtype ReviewArticle pl
dc.identifier.articleid 19 pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2019 A]: 100


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa