Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Synthesis and spectroscopic properties of 5-tert-butyl-3-(trifluoromethyl)phthalonitrile : a novel precursor for the synthesis of phthalocyanines

Synthesis and spectroscopic properties of ...

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Łapok, Łukasz [SAP14001248] pl
dc.contributor.author Gut, Arkadiusz [SAP14013831] pl
dc.contributor.author Nowakowska, Maria [SAP11005597] pl
dc.date.accessioned 2015-05-14T06:55:11Z
dc.date.available 2015-05-14T06:55:11Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.issn 0040-4039 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/7014
dc.language eng pl
dc.title Synthesis and spectroscopic properties of 5-tert-butyl-3-(trifluoromethyl)phthalonitrile : a novel precursor for the synthesis of phthalocyanines pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 4388-4391 pl
dc.subject.pl phthalonitriles pl
dc.subject.pl nucleophilic trifluoromethylation pl
dc.subject.pl electrophilic substitution pl
dc.subject.pl phthalocyanines pl
dc.description.volume 54 pl
dc.description.number 33 pl
dc.identifier.doi 10.1016/j.tetlet.2013.05.145 pl
dc.identifier.eissn 1873-3581 pl
dc.title.journal Tetrahedron Letters pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Chemii : Zakład Chemii Fizycznej i Elektrochemii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl
dc.pbn.affiliation USOS96861:UJ.WCh; pl
.pointsMNiSW [2013 A]: 25


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach