Jagiellonian University Repository

1647 m. Jono Breitelio nulietos patrankos inskripcija

1647 m. Jono Breitelio nulietos patrankos inskripcija

Show full item record

dc.contributor.author Spodaryk, Adam [SAP14010473] pl
dc.date.accessioned 2019-03-11T12:46:38Z
dc.date.available 2019-03-11T12:46:38Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 2029-8943 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/70127
dc.language lit pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title 1647 m. Jono Breitelio nulietos patrankos inskripcija pl
dc.title.alternative An inscription from a cannon cast in 1647 by Ioannes Breutelt pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical s. 444-453 pl
dc.abstract.pl Artykuł omawia inskrypcję odpisaną w XVII w. z niezachowanej armaty odlanej przez Jana Breutelta w roku 1647. Odpis pochodzi ze zbioru notatek i rysunków przechowywanych w Narodowym Archiwum Historycznym Białorusi w Mińsku. Zespół ten, niewątpliwie związany z Radziwiłłami birżańskimi, publikowano do tej pory kilka razy po białorusku i rosyjsku, jednakże nie poświęcono mu nigdy dostatecznie szczegółowego studium. Dotychczasowi badacze mińskiego zbioru rysunków nie zwrócili uwagi na omawiany napis z armaty, a ich badania w ogóle nie zostały odnotowane przez polską i litewską naukę. Również ostatnia monografistka Jana Breutelta (Gražina Marija Martinaitienė, 2014) nie znała omawianej inskrypcji. pl
dc.abstract.en The article discusses an inscription copied in the 17th c. from a cannon, which has not survived until today, cast in 1647 by Ioannes Breutelt. The copy is part of a collection of drawings and notes preserved in the National Historical Archives of Belarus in Minsk. This collection, undoubtedly connected with the Birże branch of the Radziwiłł family, has been published several times in Russian and Belorussian, but it has never been analyzed in suffi cient detail. Researchers previously interested in the collection did not pay attention to the inscription and their studies have not been noted by Polish and Lithuanian historians. The author of the latest monograph of Ioannes Breutelt (Gražina Marija Martinaitienė, 2014) did not know the inscription. Translated by Izabela Szymańska pl
dc.subject.pl Radziwiłłowie pl
dc.subject.pl Ioannes Breutelt pl
dc.subject.pl ludwisarstwo pl
dc.subject.pl artyleria pl
dc.subject.pl wiek XVII pl
dc.subject.en Radziwiłł family pl
dc.subject.en Ioannes Breutelt pl
dc.subject.en founding pl
dc.subject.en artillery pl
dc.subject.en seventeenth century pl
dc.description.volume 4 pl
dc.description.points 4 pl
dc.description.publication 1 pl
dc.title.journal Chronicon Palatii Magnorum Ducum Lithuaniae pl
dc.language.container lit pl
dc.affiliation Wydział Historyczny : Instytut Historii Sztuki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl
dc.identifier.project ROD UJ / O pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)