Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

1647 m. Jono Breitelio nulietos patrankos inskripcijaAfiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Historyczny nie afiliował
Spodaryk Adam

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Historyczny
Spodaryk Adam

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Historyczny
Spodaryk Adam