Jagiellonian University Repository

Aktywne starzenie się w Krakowie - postulat czy rzeczywistość? : osoby starsze jako beneficjenci działań podejmowanych w przestrzeni miasta Krakowa

pcg.skipToMenu

Aktywne starzenie się w Krakowie - postulat czy rzeczywistość? : osoby starsze jako beneficjenci działań podejmowanych w przestrzeni miasta Krakowa

Show full item record

dc.contributor.author Pawlina, Anna [USOS40453] pl
dc.date.accessioned 2019-03-08T13:19:19Z
dc.date.available 2019-03-08T13:19:19Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.isbn 978-83-233-3830-7 pl
dc.identifier.issn 1507-4285 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/70063
dc.language pol pl
dc.rights Dozwolony użytek utworów chronionych *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Aktywne starzenie się w Krakowie - postulat czy rzeczywistość? : osoby starsze jako beneficjenci działań podejmowanych w przestrzeni miasta Krakowa pl
dc.title.alternative Active ageing in Krakow - postulate or reality? : older citizens as beneficiaries of actions in the city of Krakow pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 93-109 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 105-106. Artykuł ukazał się także w monografii drukowanej "Starzenie się : problemat społeczno-socjalny i praktyka działań", 2014, ISBN 978-83-233-3830-7, pod red. Marcjanny Nóżki oraz Marty Smagacz-Poziemskiej pl
dc.identifier.weblink http://www.ejournals.eu/ZPS/2013/Numer-3/art/4590/ pl
dc.abstract.pl Prezentowany artykuł dotyczy problematyki adekwatności podejmowanych działań w przestrzeni miejskiej Krakowa w stosunku do potrzeb aktywizacji osób starszych. Kraków przedstawiany jest jako przestrzeń zróżnicowana pod względem dostrzegania specyficznych potrzeb osób starszych oraz sposobów reagowania na nie. Prowadzona analiza opiera się na podziale istniejącej oferty skierowanej do osób starszych, zarówno przez organizacje non profit, jak i komercyjne ośrodki, na aktywność kulturową, edukacyjną, sportową rekreacyjną oraz związaną z ochroną zdrowia i rozwojem hobby. Punktem odniesienia w niniejszej analizie jest koncepcja produktywnego starzenia się (Bass, Caro 2001) i miasta przyjaznego starzeniu się (World Health Organization 2007). pl
dc.abstract.en Presented article addresses the issue of adequacy of actions taken in the urban space of Krakow in relation to the specific needs of elderly citizens. Krakow is considered as heterogeneous space in terms of perceiving and responding to the needs of this group of inhabitants. The analysis is organized by the spheres of cultural, educational, sports, and recreational activities that are offered by commercial and non-profit institutions. The point of reference is the theory of productive ageing (Bass, Caro 2001) and age friendly city (World Health Organization, 2007). pl
dc.subject.pl produktywne starzenie się pl
dc.subject.pl dzielnice Krakowa pl
dc.subject.pl oferta skierowana do osób starszych pl
dc.subject.pl miasto przyjazne starzeniu się pl
dc.subject.pl osoby starsze pl
dc.subject.en productive aging pl
dc.subject.en Krakow's districts pl
dc.subject.en offer addressed to elderly citizens pl
dc.subject.en age friendly city pl
dc.subject.en elderly citizens pl
dc.description.volume 18 pl
dc.description.number 3 pl
dc.identifier.eissn 2449-6138 pl
dc.title.journal Zeszyty Pracy Socjalnej pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-03-08 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Socjologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Dozwolony użytek utworów chronionych Except where otherwise noted, this item's license is described as Dozwolony użytek utworów chronionych