Jagiellonian University Repository

Innowacje frazeologiczne w "Wiośnie i winie" Kazimierza Wierzyńskiego

pcg.skipToMenu

Innowacje frazeologiczne w "Wiośnie i winie" Kazimierza Wierzyńskiego

Show full item record

dc.contributor.author Kasperek, Anna [USOS29483] pl
dc.contributor.editor Nyćkowiak, Jędrzej pl
dc.contributor.editor Leśny, Jacek pl
dc.date.accessioned 2019-03-08T12:37:16Z
dc.date.available 2019-03-08T12:37:16Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.isbn 978-83-66139-54-1 pl
dc.identifier.isbn 978-83-65917-70-6 (całość) pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/70051
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa pl
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/pl/legalcode pl
dc.title Innowacje frazeologiczne w "Wiośnie i winie" Kazimierza Wierzyńskiego pl
dc.title.alternative Idiomatic expression in "Spring and Vine" of Wierzynski pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Poznań : Młodzi Naukowcy pl
dc.description.physical 26-33 pl
dc.abstract.pl Przedmiotem artykułu jest analiza różnorodnych związków frazeologicznych w debiutanckim tomie Wiosna i wino Kazimierza Wierzyńskiego. Dla skamandryty idiomy stanowiły wyznacznik żywej mowy potocznej i mechanizm uniezwyklenia języka. Poeta zastosował różnorodne innowacje frazeologiczne: derywacje frazeologiczne, zabieg metaforycznego odświeżenia idiomu, kontaminacje frazeologiczne, dodanie czy odjęcie komponentu idiomu, defrazeologizację, wykorzystanie idiomu jako nośnika mowy potocznej czy narzędzia wirtualnej gry z czytelnikiem. pl
dc.subject.pl franciszkanizm pl
dc.subject.pl idiomy pl
dc.subject.pl innowacje frazeologiczne pl
dc.description.series Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce pl
dc.description.volume 9 pl
dc.description.publication 0,6 pl
dc.identifier.eisbn 978-83-66139-55-8 pl
dc.title.container Nauki humanistyczne i społeczne pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.sourceinfo liczba autorów 12; liczba stron 114; liczba arkuszy wydawniczych 10,6; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa