Jagiellonian University Repository

Stanisław Brzozowski: philosophy as biography of thought : a philosophical attempt

pcg.skipToMenu

Stanisław Brzozowski: philosophy as biography of thought : a philosophical attempt

Show full item record

dc.contributor.author Szyroka, Izabela [SAP11018831] pl
dc.date.accessioned 2019-03-08T11:54:42Z
dc.date.available 2019-03-08T11:54:42Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/70041
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title Stanisław Brzozowski: philosophy as biography of thought : a philosophical attempt pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 113-138 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 136-138 pl
dc.identifier.weblink http://www.ejournals.eu/PJACNS/2018/1(2018)/art/13198/ pl
dc.subject.pl philosophical anthropology pl
dc.subject.pl philosophy and history pl
dc.subject.pl biography pl
dc.subject.pl autobiography pl
dc.description.volume 7 pl
dc.description.number 1 pl
dc.description.publication 1,5 pl
dc.identifier.doi 10.4467/24506249PJ.18.006.9780 pl
dc.identifier.eissn 2450-6249 pl
dc.title.journal The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2019-03-04 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Filozofii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa