Jagiellonian University Repository

Destinato a sparire? : l’uso del congiuntivo a 150 anni dall’unità d’Italia sull’esempio de "La Repubblica" : uno studio corpus based

pcg.skipToMenu

Destinato a sparire? : l’uso del congiuntivo a 150 anni dall’unità d’Italia sull’esempio de "La Repubblica" : uno studio corpus based

Show full item record

dc.contributor.author Sieroń, Dorota [USOS21957] pl
dc.date.accessioned 2019-03-07T14:13:50Z
dc.date.available 2019-03-07T14:13:50Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.issn 1732-8705 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/69982
dc.language ita pl
dc.rights Dozwolony użytek utworów chronionych *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.subject.other congiuntivo pl
dc.subject.other corpus based research pl
dc.subject.other “La Repubblica” pl
dc.title Destinato a sparire? : l’uso del congiuntivo a 150 anni dall’unità d’Italia sull’esempio de "La Repubblica" : uno studio corpus based pl
dc.title.alternative Destined to disappear? : use of congiuntivo 150 years after unification of Italy : study based on "La Repubblica" corpus pl
dc.title.alternative Czy kiedyś zniknie? : użycie congiuntivo 150 lat po zjednoczeniu Włoch na przykładzie dziennika "La Repubblica" : studium korpusowe pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 86-93 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 92. pl
dc.abstract.pl Odkąd język włoski stał się językiem codziennej komunikacji, jego normy gramatyczne uległy ewolucji. Jedną z często wymienianych tendencji rozwojowych jest zanik użycia trybu congiuntivo. Celem artykułu jest zbadanie, czy faktycznie można zaobserwować taką tendencję w języku prasy na przykładzie dziennika „La Repubblica”. Studium jest oparte na korpusie „La Repubblica” liczącym około 380 milionów słów i zbierającym teksty opublikowane w ciągu 15 lat. Na podstawie przeanalizowanego materiału można stwierdzić, że pozycja congiuntivo we włoskim systemie trybów i czasów jest niezachwiana. Mimo to istnieją pewne różnice zarówno pomiędzy kontekstami użycia, jak i pomiędzy poszczególnymi wyrażeniami, po których może się pojawić ten tryb, co może świadczyć o powolnej zmianie zasad użycia congiuntivo. pl
dc.abstract.other Since Italian became the language of everyday communication, its grammar has evolved. One of the often cited new tendencies is decreasing use of congiuntivo. The aim of this study is to verify whether we can observe such tendency in language of newspapers exemplified by the newspaper “La Repubblica”. The study is based on “La Repubblica” corpus which collects texts published in this newspaper during 15 years (approximately 380 million tokens). The analysis shows that the position of congiuntivo in Italian verbal system is not threatened. However there are some differences between diverse contexts and single expressions which can be followed by congiuntivo. This may indicate that the principles of use of congiuntivo are slowly changing pl
dc.subject.pl congiuntivo pl
dc.subject.pl "La Repubblica" pl
dc.subject.pl analiza korpusowa pl
dc.description.volume 13 pl
dc.description.number 1 pl
dc.description.publication 0,59 pl
dc.identifier.doi 10.4467/20843917RC.13.008.1393 pl
dc.identifier.eissn 2084-3917 pl
dc.title.journal Romanica Cracoviensia pl
dc.language.container fre pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2013 B]: 9


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Dozwolony użytek utworów chronionych Except where otherwise noted, this item's license is described as Dozwolony użytek utworów chronionych