Jagiellonian University Repository

Le funzioni della personificazione del fiume Po nel volume "Eridanus" di Giovanni Pontano

pcg.skipToMenu

Le funzioni della personificazione del fiume Po nel volume "Eridanus" di Giovanni Pontano

Show full item record

dc.contributor.author Raczyńska, Alicja [USOS21954] pl
dc.date.accessioned 2019-03-07T08:52:19Z
dc.date.available 2019-03-07T08:52:19Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.issn 1732-8705 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/69943
dc.language ita pl
dc.rights Dozwolony użytek utworów chronionych *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Le funzioni della personificazione del fiume Po nel volume "Eridanus" di Giovanni Pontano pl
dc.title.alternative The functions of personification of the river Po in the "Eridanus" volume by Giovanni Pontano pl
dc.title.alternative Funkcje personifikacji rzeki Pad w tomie "Eridanus" Giovanniego Pontana pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 275-280 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 279-280. pl
dc.abstract.pl Tom Eridanus Giovanniego Pontana (1429–1503) poświęcony jest Stelli, jego ostatniej wielkiej miłości. Rzeka Pad, przepływająca przez ojczyznę Stelli, była identyfikowana z mitycznym Erydanem, do którego spadło ciało Faetona. Mit o Faetonie, znany z I i II księgi Metamorfoz Owidiusza, staje się głównym motywem mitologicznym tomu Eridanus. Pontano dokonuje amplifikacji wątku rzeki Erydan, która przyjęła i obmyła spalone ciało Faetona. W swoich utworach podkreśla uzdrawiającą moc Padu (Erydanu). Personifikacja rzeki zostaje ukazana jako dobrotliwe i litościwe bóstwo: daje bezpieczne schronienie zakochanym, otacza opieką ludzi strapionych i skrzywdzonych przez los. pl
dc.abstract.en The Eridanus volume by Giovanni Pontano is addressed to the author’s last great love, Stella. The Po river, identified with the mythical Eridan into which fell down Phaeton’s burnt body, flows through Stella’s motherland. The myth of Phaeton from Ovid’s Metamorphoses (books I and II) becomes the main mythological motif of the Eridanus. Pontano makes an amplification of the episode of the Eridan – the very river that received and washed over Phaeton’s body. Pontano’s focus is on the restorative power of the Po (Eridan). The personification of the Po is presented as a benign and benevolent divinity that gives a shelter to lovers and takes care of unhappy people. pl
dc.subject.pl Pontano pl
dc.subject.pl mitologia pl
dc.subject.pl Eridanus pl
dc.subject.pl personifikacja pl
dc.subject.en Pontano pl
dc.subject.en mythology pl
dc.subject.en Eridanus pl
dc.subject.en personification pl
dc.description.volume 13 pl
dc.description.number 4 pl
dc.description.publication 0,54 pl
dc.identifier.doi 10.4467/20843917RC.13.023.1408 pl
dc.identifier.eissn 2084-3917 pl
dc.title.journal Romanica Cracoviensia pl
dc.language.container fre pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2013 B]: 9


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Dozwolony użytek utworów chronionych Except where otherwise noted, this item's license is described as Dozwolony użytek utworów chronionych