Jagiellonian University Repository

Publication PBN data

pcg.skipToMenu

Impact of cell cycle dynamics on pathology recognition ...Publication affiliation to faculty

author/editor Wydział Chemii Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Małopolskie Centrum Biotechnologii Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków Not affiliated
Czamara Krzysztof
Karnas Elżbieta
Majka Zuzanna
Wójcik Tomasz
Zuba-Surma Ewa
Barańska Małgorzata
Kaczor Agnieszka

Number of staff employed in faculty in year of publication

author/editor Wydział Chemii Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Małopolskie Centrum Biotechnologii Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków
Czamara Krzysztof
Karnas Elżbieta
Majka Zuzanna
Wójcik Tomasz
Zuba-Surma Ewa
Barańska Małgorzata
Kaczor Agnieszka

Author's area of expertise

author/editor Wydział Chemii Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Małopolskie Centrum Biotechnologii Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków
Czamara Krzysztof
Karnas Elżbieta
Majka Zuzanna
Wójcik Tomasz
Zuba-Surma Ewa
Barańska Małgorzata
Kaczor Agnieszka