Jagiellonian University Repository

Publication PBN data

pcg.skipToMenu

Resolution invariant wavelet features of melanoma ...Publication affiliation to faculty

author/editor Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Not affiliated
Surówka Grzegorz
Ogorzałek Maciej

Number of staff employed in faculty in year of publication

author/editor Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Surówka Grzegorz
Ogorzałek Maciej

Author's area of expertise

author/editor Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Surówka Grzegorz
Ogorzałek Maciej