Jagiellonian University Repository

Ukraïnsʹkì žìnki u gornilì modernìzacìï

pcg.skipToMenu

Ukraïnsʹkì žìnki u gornilì modernìzacìï

Show full item record

dc.date.accessioned 2019-03-05T12:29:45Z
dc.date.available 2019-03-05T12:29:45Z
dc.date.created 2017 pl
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 2081-9463 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/69787
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode *
dc.title.alternative Ukraïnsʹkì žìnki u gornilì modernìzacìï pl
dc.type JournalArticle pl
dc.place Harkìv : Knižkovij Klub "Klub Sìmejnogo Dozvìllâ” pl
dc.description.physical 185-191 pl
dc.description.additional Publikacja recenzowana pod redakcją Оксану Кісь (Oksany Kis) pl
dc.identifier.weblink http://journals.akademicka.pl/kpk/article/view/232/361 pl
dc.description.volume 9 pl
dc.description.publication 0,35 pl
dc.identifier.eissn 2392-120X pl
dc.title.original Українські жінки у горнилі модернізації pl
dc.title.journal Krakowskie Pismo Kresowe pl
dc.title.volume Kobiety na Kresach pl
dc.contributor.reviewer Pudłocki, Tomasz [SAP11019900] pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-02-04 pl
dc.affiliation Wydział Historyczny : Instytut Historii pl
dc.subtype Review pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa