Jagiellonian University Repository

O najnowszym historiograficznym portrecie Władysława Hermana

O najnowszym historiograficznym portrecie Władysława Hermana

Show full item record

dc.contributor.author Kosonowski, Mateusz [SAP14026674] pl
dc.date.accessioned 2019-03-04T11:39:19Z
dc.date.available 2019-03-04T11:39:19Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.issn 0025-1429 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/69671
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title O najnowszym historiograficznym portrecie Władysława Hermana pl
dc.title.alternative About the most recent historiographic image of Prince Władysław Herman pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 539-564 pl
dc.description.additional Dotyczy: Adam Krawiec, Król bez korony. Władysław I Herman książę Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014, ss. 303. pl
dc.description.volume 58 pl
dc.description.number 4 (232) pl
dc.description.publication 2 pl
dc.title.journal Studia Historyczne pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Historyczny : Instytut Historii pl
dc.subtype Overview pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2015 B]: 12


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska