Jagiellonian University Repository

Aporie bramińskich systemów filozoficznych

Aporie bramińskich systemów filozoficznych

Show full item record

dc.contributor.author Kudelska, Marta [SAP11014054] pl
dc.date.accessioned 2015-05-13T10:08:20Z
dc.date.available 2015-05-13T10:08:20Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/6964
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/pl/legalcode *
dc.title Aporie bramińskich systemów filozoficznych pl
dc.title.alternative Aporias in the brahmin philosophical systems pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 98-121 pl
dc.identifier.weblink https://www.diametros.iphils.uj.edu.pl/diametros/article/view/521/654 pl
dc.description.number 36 pl
dc.description.publication 1,7 pl
dc.identifier.eissn 1733-5566 pl
dc.title.journal Diametros pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-02-04 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2013 C]: 10


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa